[Ügyefeleinknek] | Magyar | English

Könyvelési alapismeretek

Vezetjük kettős könyvelését, más szóval kettős könyvvezetését, amely a gazdálkodó eszközeiről és azok forrásairól, valamint a bennük bekövetkezett változásokról vezetett, a valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartás.
A kettős könyvelés esetén valamennyi gazdasági eseményt két számlán és kétféle rendszerben (idősoros elszámolás és számlasoros elszámolás) rögzítünk. Minden eszköznek és forrásnak külön nyilvántartása van (főkönyvi számla), és az őket érintő gazdasági eseményeket ezeken, a számlákon rögzítjük. Minden gazdasági esemény érinti valamely számla "Tartozik" (T) és valamely számla "Követel" (K) oldalát. Ezzel a módszerrel a számítási vagy rögzítési hibákat ki lehet szűrni.
A gazdasági eseményeket abból a szempontból vizsgálja meg, hogy milyen hatással vannak a vállalkozás mérlegére.
A kettős könyvvitel eredményszemléletű. Az eredményszemlélet azt jelenti, hogy a felmerült költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor gazdaságilag felmerültek, függetlenül a pénzügyi realizálástól.

Bizonylatok könyvelése

Bizonylatai, folyamatos könyvelés mellett, biztonságban lehetnek. A bizonylat a gazdasági események számviteli nyilvántartása céljából készített okmány, amely rendelkezik a számvitelre vonatkozó jogszabályok által meghatározott tartalmi és formai kellékek, illetve minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített külső vagy belső okmány (pl. számla) független annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától ¬¬¬-, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartásra készítettek és annak megtörtént hitelt érdemlően bizonyították. A feldolgozás a gazdálkodó könyvelésében való feljegyzést jelenti. Ez a könyvelés jelentheti az ún. analitikus és főkönyvi könyvelést is. Feldolgozni csak hibátlan, szabályosan kitöltött bizonylatokat lehet. A bizonylatok a megőrzési határidő lejárta után a selejtezés általános szabályai szerint megsemmisíthetők.

További oldalaink ebben a témakörben:
Könyvelés
Könyvelési szolgáltatásokWeboldalfejlesztés: neteco