[Ügyefeleinknek] | Magyar | English

Végelszámolás, csődeljárás, felszámolás

A gazdasági élet mindennapjaiban vállalkozások alakulnak, alakulnak át vagy szűnnek meg. A megszűnésnek és az átalakulásnak többféle formája van, amelynek számviteli elszámolása egészen sajátos.

A megszűnés esetei a következők lehetnek:
 • Csődeljárás
 • Felszámolási eljárás
 • Végelszámolás
A speciális céghelyzetek esetén a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek közül a vállalkozás folytatásának elve nem érvényesül! A csődeljárás, olyan eljárás, amelynek során az adós a csődegyezség megkötése érdekében fizetési haladékot kezdeményez, illetve a csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. A csődeljárás során az elsődleges cél a gazdálkodó szervezet fenntartása, a kritikus időszak átvészelése. A csődeljárás keretében az adós és a hitelezők közötti párbeszéd keretében megállapodhatnak a további feltételekben, hogy az adós a fennálló tartozását mielőbb rendezze. ezen tartozások lehetnek, lejártak és még le nem jártak. A csődeljárást kezdeményezheti maga az adós, ekkor öncsődről beszélünk, illetve a hitelezők. A felszámolási eljárás, olyan eljárás, melynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. A csődeljárás befejezését követően indulhat meg a fizetésképtelen adós felszámolása a felszámolási eljárás keretében. A vagyon működtetése felett felszámoló biztos őrködik. A felszámolási eljárás kezdete az adós fizetésképtelenségét megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja. Az adósnak a felszámolás megkezdését megelőző nappal beszámolót kell készíteni a megfelelő eljárások figyelembe vételével.

A végelszámolási eljárás, olyan eljárás, melyben a nem fizetőképtelen adós jogutód nélküli megszűnését, a fennálló hitelezői tartozás rendezését célozza. A végelszámolás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozat szerinti időpont. A számviteli törvény alapján azokat az előtársaságokat, amelyeket a cégbíróság jogerősen elutasított, a végelszámolás szabályai alapján kell megszüntetni. A gazdálkodónak köteles a végelszámolás megkezdését megelőző nappal beszámolót készítenie az ismert értékelési eljárásokkal. Szükség esetén a könyvvizsgálói záradékkal a beszámolót 45 napon belül letétbe helyezni, közzétenni. A tevékenységet lezáró beszámoló adatai alapján adóbevallást kell készítenie és 45+30 napon belül eljutatni az adóhatóság fele.

Végelszámolás keretén belül vállaljuk:
 • a végelszámoló kijelölését és bejelentését,
 • a társaság új székhelyének megjelölését,
 • tevékenységet lezáró mérleg és záró bevallások elkészítését,
 • végelszámolás lefolytatását, egyeztetések elvégzését, hitelezők kielégítését,
 • végelszámolás során keletkező gazdasági események könyvelését,
 • végelszámolási zárómérleg, záró bevallás elkészítését, benyújtását,
 • adóhatósági ellenőrzés lebonyolításában való közreműködést,
 • végelszámolásról szóló jelentés elkészítése és benyújtását,
 • a cégbírósági végzés alapján az adóhatósági és önkormányzati törlésről szóló határozat megszerzését,
 • iratelhelyezést, tárolást.
További oldalaink ebben a témakörben:
Adótanácsadás
KönyvvizsgálatWeboldalfejlesztés: neteco